Відкрити меню

Управління КС “Кредит-СоюЗ”

Витяг зі статуту КС “Кредит-СоюЗ” про керівні органи спілки

5.1. Органами управління кредитної спілки є:
1) загальні збори членів кредитної спілки;
2) наглядова рада кредитної спілки;
3) правління кредитної спілки.
5.3. Загальні збори членів кредитної спілки є вищим органом управління кредитної спілки.
5.20. Наглядова рада кредитної спілки є органом управління, який представляє інтереси членів кредитної спілки в період між проведенням загальних зборів членів кредитної спілки та визначає стратегію її розвитку, здійснює контроль за діяльністю правління кредитної спілки, захист прав та інтересів кредитної спілки та її членів з урахуванням інтересів інших кредиторів.
Наглядова рада кредитної спілки не бере участі в поточному управлінні кредитною спілкою.
Наглядова рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки.

До складу наглядової ради входять:

Зажерило Віктор Семенович Голова НР
Чернушенко Ірина Григорівна Заступник голови НР
Барсук Світлана Михайлівна Секретар НР
Нечаєнко Тетяна Андріївна Член НР
Мельниченко Василь Андрійович Член НР

5.37. Правління кредитної спілки є постійно діючим колегіальним виконавчим органом управління кредитної спілки, який організовує та здійснює керівництво її поточною діяльністю, відповідає за ефективність роботи кредитної спілки.
До компетенції правління кредитної спілки належить вирішення всіх питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю кредитної спілки, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів членів кредитної спілки, ради кредитної спілки та кредитного комітету.
Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із кредитною спілкою.
5.38. Правління кредитної спілки діє від імені кредитної спілки, є підзвітним загальним зборам членів кредитної спілки та наглядовій раді кредитної спілки та організовує виконання їхніх рішень.

Склад Правління:

Казарінов Дмитро Володимирович Голова Правління
Квочко Олена Володимирівна Заступник голови правління
Ніколенко Оксана Анатоліївна Головний бухгалтер

 5.47. Правління кредитної спілки з метою управління ризиками та організації кредитної діяльності кредитної спілки утворює постійно діючий кредитний комітет у складі не менше трьох осіб.
5.53. До компетенції кредитного комітету кредитної спілки належать наступні повноваження:
1) розгляд заяв членів кредитної спілки про надання кредитів і прийняття рішень із зазначених питань;
2) здійснення контролю якості кредитного портфеля;
3) вирішення інших питань, пов’язаних з кредитною діяльністю кредитної спілки, відповідно до законодавства України, Статуту, Положення про кредитний комітет кредитної спілки та внутрішніх документів кредитної спілки.

Кредитний комітет:

 

Квочко Олена Володимирівна Голова
Казарінов Дмитро Володимирович Заступник
Андрущенко Олександр Олексійович Секретар КК
Петраківський Анатолій Анатолійович Член КК

Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п’ять відсотків – відсутні.

Власники істотної участі (у тому числі особи, які здіснюють контроль за фінансовою установою) – відсутні.
Відсутні:
– Рішення про ліквідацію фінансової установи;
– Порушення провадження у справі про банкрутство;
– Застосування процедури сонації фінансової установи.

Хронологія органів правління КС “Кредит-Союз” з 2015 року


Депозитний продукт:
Сума депозиту:
Строк депозиту:

    Заповніть наведені нижче поля і наш менеджер зв'яжеться з вами для уточнення
    деталей оформлення кредиту або депозиту

    © 2024 Кредитна спілка "Кредит-СоюЗ" · Копіювання матеріалів сайту без дозволу заборонено
    Дизайн і підтримка: qwerty-group