Відкрити меню

Щорічні загальні збори

ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ!
Кредитною спілкою “Кредит-Союз” 27.05.2021 були проведені чергові загальні збори, на яких були розглянуті наступні питання:
1. Затвердження порядку денного.
2. Заслуховування та затвердження звітів спостережної ради, правління, кредитного комітету.
3. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії.
4. Про внутрішній аудит (контроль) за 2020 рік.
5.Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена повнота та достовірність річної звітності за 2020 рік. Визначення аудитора (фірми) для підтвердження достовірності й повноти річної звітності КС «Кредит-СоюЗ» за 2021 рік.
6. Затвердження річної звітності та результатів діяльності кредитної спілки за 2020 рік.
7. Прийняття рішення щодо розподілу нерозподіленого доходу за 2020 рік.
8. Розгляд бюджету на 2021 рік.
9. Обрання членів спостережної ради, ревізійної комісії.
10. Про виконання рішення загальних зборів від 15.09.2020 року щодо обов’язковості внесення усіма членами кредитної спілки “Кредит-СоюЗ» цільового внеску в додатковий капітал.
11. Надання попередньої згоди на укладання договорів про надання професійних послуг членами органу управління.
12. Затвердження положення про правління КС «Кредит-Союз» у новій редакції.

За результатами загальних зборів затверджено звіти керівних органів.

Взято до уваги інформацію про проведену роботу з внутрішнього аудиту (контролю) у 2020 році та результати аудиторської перевірки за 2020 рік.

Для проведення аудиторської перевірки діяльності КС “Кредит-СоюЗ” у 2021 році, визначено ПП”Аудиторська фірма “Західаудит“. У разі неможливості проведення аудиторської перевірки ПП”Аудиторська фірма “Західаудит“. , або з будь яких інших причин, – доручено Спостережній раді КС “Кредит-СоюЗ” визначити такого аудитора своїм рішенням.

Затверджено річний фінансовий звіт та результати діяльності спілки за 2020 рік.

Нерозподілений дохід, що залишився у розпорядженні кредитної спілки за підсумками 2020 року у сумі 19 994 грн. спрямовано у резервний капітал спілки.

Оновлено склад Спостережної ради та Ревізійної комісії. До оновленого складу увійшли:
Спостережна рада:
-Чернушенко Ірина Григорівна на 3 роки,
-Павлюченко Катерина Михайлівна на 1 рік,
-Ващенко Лариса Геннадіївна на 1 рік,
-Семенець Олександр Володимирович на 1 рік,
-Нечаєнко Тетяна Андріївна на 3 роки.
Ревізійна комісія:
-Зажерило Віктор Семенович на 1 рік,
-Малкова Наталія Петрівна на 3 роки,
-Барсук Світлана Михайлівна на 1 рік.

Виключено з членів кредитної спілки «Кредит-СоюЗ» тих членів, які не виконали рішення
загальних зборів від 15.09.2020 щодо обов’язкової сплати усіма членами КС «Кредит-СоюЗ» цільового внеску у додатковий капітал у розмірі 5,00 грн., згідно зі списком, крім членів спілки у яких є залишки на депозитних рахунках та залишки зобов’язань по кредитах.
Встановлено обов’язковість сплати кожним членом кредитної спілки «Кредит-СоюЗ»
цільового внеску у додатковий капітал – обов’язкового зворотного внеску цільового
призначення , який формує додатковий капітал, з періодичністю – один раз з 28.05.2021 до
наступних загальних зборів у розмірі 5,00(п’ять) грн., цільове призначення – збільшення
капіталу.

Надано попередню згоду на укладання договорів про надання професійних послуг спілці з головою кредитного комітету Андрущенком Олександром Олексійовичем та секретарем кредитного комітету Лисенком Ігорем Анатолійовичем.

Затверджено положення про правління КС «Кредит-Союз» шляхом викладення у новій редакції відповідно до нових вимог законодавства

 


Депозитний продукт:
Сума депозиту:
Строк депозиту:

    Заповніть наведені нижче поля і наш менеджер зв'яжеться з вами для уточнення
    деталей оформлення кредиту або депозиту

    © 2022 Кредитна спілка "Кредит-СоюЗ" · Копіювання матеріалів сайту без дозволу заборонено
    Дизайн і підтримка: qwerty-group

    Для повідомлень з питань фінансового моніторингу