Відкрити меню

Умови кредитування КС “Кредит-СоюЗ”

Приклад орієнтовної суми загальних витрат по кредиту за умови дотримання графіка сплат:

Газифікація, придбання твердопаливних котлів, енергозбереження
міс./грн 5000 10000 15000 20000
3 312 625 937 1249
6 548 1097 1645 2193
9 787 1573 2360 3146
12 1025 2050 3075 4100
Лікування, відпочинок, весілля, інші потреби
міс./грн 5000 10000 15000 20000
3 345 690 1036 1381
6 606 1212 1818 2424
9 869 1739 2608 3478
12 1133 2266 3399 4532
Фермерський і комерційний кредити
Оберіть відповідну суму кредиту для Ваших потреб, надайте відповіді для визначення приблизної процентної ставки за кредитом.
Більше 7000грн. до 50000грн. включноБільше 50000 грн. до 300000 грн. включноВід 300 000 грн
За посиланням нижче використайте отриману відсоткову ставку та бажану суму кредиту для формування орієнтовного графіку платежів сплати по кредиту

Формування графіку погашень

За посиланням нижче використайте отриману відсоткову ставку та бажану суму кредиту для формування орієнтовного графіку платежів сплати по кредиту

Формування графіку погашень

За посиланням нижче використайте отриману відсоткову ставку та бажану суму кредиту для формування орієнтовного графіку платежів сплати по кредиту

Формування графіку погашень

Водопостачання, придбання твердих видів палива
міс./грн 5000 10000 15000 20000
3 230 460 690 921
6 404 808 1212 1616
9 580 1159 1739 2318
12 755 1511 2266 3021

 

Інформація, необхідна для отримання кредиту (в тому числі споживчого):

 1. Строк договору кредиту: від 1 місяця до 120 місяців
 2. Сума від 300 грн
 3. Можливі види (форми) забезпечення кредиту: порука, застава
 4. Кредити надаються в національній валюті
 5. Спосіб надання кредиту: готівковим або безготівковим шляхом
 6. Оперативне прийняття рішень про надання кредиту
 7. Строк надання кредиту: кредит надається в день оформлення договору кредиту, або інший день за згодою сторін

Переплата по кредиту за 12 місяців, при умові дотримання графіку повернення основної суми кредиту рівними частинами та погашення процентів на залишок суми кредиту, становить приблизно 22 проценти від суми виданного кредиту (або інший розмір, відповідно до умов конкретного договору, залежно від мети кредиту, строку, наявності відмінної кредитної історії, забезпеченості та ін.)

Оцінка кредитоспроможності споживача здійснюється на підставі достатньої інформації, отриманої від споживача, та, за необхідності, на основі інформації, законно отриманої з інших джерел.

Позичальник надає до кредитної спілки наступні документи

 1. Заяву на отримання кредиту;
 2. Паспорт або документ, що його заміняє  (прописка Черкаської області).
 3. Довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру (крім випадків, коли позичальник з релігійних переконань, або з інших законних підстав, не має ідентифікаційного номеру).
 4. Довідку про доходи позичальника (довідка про заробітну плату, тощо), або інші документи які свідчать про кредитспроможність позичальник.
 5. Довідку про доходи членів родини, або інші документи які свідчать про кредитоспроможність членів родини (у випадку розгляду сукупного сімейного доходу).
 6. Інші документи на вимогу кредитної спілки.

Питання про надання кредиту розглядається кредитним комітетом.
З питань оформлення та надання кредиту необхідно звернутися за поясненнями до кредитного інспектора.

Механізм сплати: готівка, безготівковий розрахунок
Схема погашення: класична, ануїтет.
Класична – сума отриманого кредиту (тіло кредиту) розбивається на рівні частини і виплачується кожного місяця, Відсотки нараховуються щомісячно на залишок тіла кредиту.
Ануїтет – повернення взятих коштів з нарахованими на них відсотками рівними частками протягом усього терміну позики

Кредит видається на умовах строковості, зворотності, платності, забезпеченості, оформляється в письмовій формі. Можливе кредитування по кредитній лінії.

Форми забезпечення: договори поруки юридичних осіб, договори поруки фізичних осіб, договори застави майна, договори застави майнових прав за вкладом.

Можливість дострокового повернення: договором передбачається можливість дострокового повернення кредиту, проценти в такому разі сплачуються тільки за час користування кредитом

*Відсотки нараховуються на залишок кредиту

 

Попередження про можливі наслідки згідно із законодавством України для споживачів у разі користування фінансовою послугою з надання споживчого кредиту:
1)Необхідність сплати платежів згідно умов договору, в т.ч. тіла кредиту, процентів, а у випадку невиконання зобов’язань за кредитом (при відсутності обмежень згідно законодавства) – додаткових процентів за час прострочення та неустойки.
2) Обов’язкове повідомлення кредитною спілкою про користування послугою позичальником та виконання/не виконання ним платежів за договором – до Бюро кредитних історій.
3) Надання Національному Банку України та Державній службі фінансового моніторингу інформації про позичальника та виконані ним фінансові операції (обмеження щодо розкриття персональних даних та інформації про фінансові операції не стосуються надання інформації Національному Банку України та Державній службі фінансового моніторингу інформації).
4) У випадку невиконання умов договору – можливим наслідком може бути подання кредитною спілкою позову до суду про стягнення боргу. З подальшим отриманням виконавчого документа та пред’явлення його до Державної виконавчої служби з метою примусового виконання рішення суду (примусового стягнення заборгованості за договором кредиту).

Попередження (у розрізі кожного різновиду споживчого кредиту, – однакові для всіх споживчих кредитів):
1) Про можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом або    невиконання ним обов’язків згідно з договором про споживчий кредит, уключаючи прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, а також розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються в разі невиконання зобов’язання за договором про споживчий кредит:
«Позичальник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу КС зобов’язаний сплатити 65 процентів річних від простроченої суми за весь час прострочення згідно з ч.2 ст.625 ЦКУ, але в межах суми, не забороненої законами України.
При простроченні платежу, Позичальник на вимогу КС сплачує штраф в розмірі 15% суми простроченого платежу. При цьому сукупна сума неустойки не повинна перевищувати 1/2 суми одержаної Позичальником по Договору».
2) Порушення виконання зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі;
3) Фінансовій установі забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання споживчого кредиту;
4) Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ;
5) Фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін;
6) Можливість споживача відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації;
7) Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати.

Офіційне Інтернет-представництво Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ
Порядок і процедура захисту персональних даних споживачів

Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів

Інформація про істотні характеристики послуги споживчого кредиту (додаток 1 до положення, затвердженого постановою НБУ від 05.10.2021 №100) – МІКРОКРЕДИТ

Інформація про істотні характеристики послуги споживчого кредиту (додаток 2 до положення, затвердженого постановою НБУ від 05.10.2021 №100) – БЕЗ ЗАСТАВИ

Інформація про істотні характеристики послуги споживчого кредиту (додаток 3 до положення, затвердженого постановою НБУ від 05.10.2021 №100) – ЗАСТАВИ РУХОМОГО МАЙНА (АВТОТРАНСПОРТ, МАЙНОВІ ПРАВА НА ДЕПОЗИТ, ІНШЕ РУХОМЕ МАЙНО)

Інформація про істотні характеристики послуги споживчого кредиту (додаток 4 до положення, затвердженого постановою НБУ від 05.10.2021 №100) – ІПОТЕКА

 


Депозитний продукт:
Сума депозиту:
Строк депозиту:

  Заповніть наведені нижче поля і наш менеджер зв'яжеться з вами для уточнення
  деталей оформлення кредиту або депозиту

  © 2022 Кредитна спілка "Кредит-СоюЗ" · Копіювання матеріалів сайту без дозволу заборонено
  Дизайн і підтримка: qwerty-group

  Для повідомлень з питань фінансового моніторингу